Jäsenhakemukset / Membership applications

Voit hakea ACFE Finland ry:n jäsenyyttä täyttämällä jäsenhakemus lomakkeen.

You can apply membership to ACFE Finland ry by filling in the membership application form.

Jäsenyyden vuosimaksut vahvistetaan vuosittain yhdistyksen kokouksessa. Vuonna 2022 jäsenmaksut ovat / Annual membership fees for 2022 are:

CFE jäsenyys – 100 EUR. CFE jäsenyys on tarkoitettu henkilöille jotka ovat ACFE:n aktiivisia jäseniä ja joilla on voimassaoleva Certified Fraud Examiner (CFE) sertifiointi. Tämä jäsenyys pitää sisällään oikeuden äänestää yhdistyksen kokouksissa.

// This membership is for private persons who are active members of ACFE and have a valid CFE certification. This membership provides voting right in the ACFE Finland ry meetings.

Associate jäsenyys – 100 EUR. Associate jäsenyys on tarkoitettu henkilöille jotka ovat ACFE:n aktiivisia jäseniä. Tämä jäsenyys pitää sisällään oikeuden äänestää yhdistyksen kokouksissa.

// This membership is for private persons who are active members of ACFE. This membership provides voting right in the ACFE Finland ry meetings.

Kannatusjäsenyys – yksityishenkilö – 100 EUR. Tämä jäsenyys on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat liittyä ACFE Finland ry:n paikallisiksi jäseniksi ilman kattojärjestö ACFE:n jäsenyyttä. Kannatusjäsenellä ei ole äänestysoikeutta yhdistyksen kokouksissa.

// This membership is for private persons who want to join as local members for ACFE Finland ry without membership at ACFE. This membership doesn’t include a voting right at ACFE Finland ry meetings.

Kannatusjäsenyys – yhteisö – 300 EUR. Tämä jäsenyys on tarkoitettu yhteisöille, jotka haluavat liittyä AFFE Finland ry:n paikallisiksi jäseniksi. Jäsenyys ei ole henkilökohtainen, vaan yhteisöstä voi 3 henkilöä osallistua yhdistyksen kokouksiin ja tapahtumiin jäsenille tarkoitetuin ehdoin. Kannatusjäsenellä ei ole äänestysoikeutta yhdistyksen kokouksissa.

// This membership is for communities who want to join as local members for ACFE Finland ry without membership at ACFE. This membership type allows the community to have up to 3 persons joining in ACFE Finland ry meetings and events with membership terms. This membership doesn’t include a voting right at ACFE Finland ry meetings.

Kannatusjäsenyys – opiskelija – 50 EUR. Tämä jäsenyys on tarkoitettu päätoimisesti opiskeleville henkilöille, jotka haluavat liittyä ACFE Finland ry:n paikallisiksi jäseniksi ilman kattojärjestö ACFE:n jäsenyyttä. Kannatusjäsenellä ei ole äänestysoikeutta yhdistyksen kokouksissa.

// This membership is for full time students who want to join as local members for ACFE Finland ry without membership at ACFE. This membership doesn’t include a voting right at ACFE Finland ry meetings.

Kannatusjäsenyys – eläkeläinen – 50 EUR. Tämä jäsenyys on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät ole enää päätoimisesti työelämässä mukana ja haluavat liittyä ACFE Finland ry:n paikallisiksi jäseniksi ilman kattojärjestö ACFE:n jäsenyyttä. Kannatusjäsenellä ei ole äänestysoikeutta yhdistyksen kokouksissa.

// This membership is for retired persons who want to join as local members for ACFE Finland ry without membership at ACFE. This membership doesn’t include a voting right at ACFE Finland ry meetings.